ปลากัดดราก้อน

ปลากัดดราก้อน
ปลากัดดราก้อน (Dragon Fighting Fish)