สายพันธุ์ปลากัดที่นิยมเลี้ยงในไทย
สายพันธุ์ปลากัดที่นิยมเลี้ยงในไทย
ปลากัดจีน
ปลากัดฮาล์ฟมูน
ปลากัดคราวน์เทล